Ürogenital Enfeksiyon Sülük Tedavisi

Ürogenital Enfeksiyon Sülük Tedavisi

Üriner sistem enfeksiyonları üroloji pratiğinde en sık görülen üriner sistem patolojisidir. Üretradan asendan yolla erkek üreme organlarını enfekte edebilmesi nedeniyle de üriner sistem enfeksiyonları ayrı bir önem taşımaktadır.

Ürogenital Enfeksiyon hastalığı'nda sülük tedavisi yanında antibakteryal ilaçlar ve antibiyotik kullanılması doğru olacaktır.

Sülük Konulacak Notlar Aşağıdaki Resimdedir.

Sülük konulacak noktalar aşağıdaki resimde mevcut en az 3 seans ortalama 8 seans yapılması lazım 20 gün arayla

Ürogenital Enfeksiyon Sülük Tedavisi

Yorum Yap